Panele fotowoltaiczne dla rolników

Branże rolnicze charakteryzują się wspólną cechą – wymagają dużych ilości energii elektrycznej
CZAS NA ALTERNATYWE!

Niższe koszty gospodarstwa rolnego

OZE w rolnictwie to niższe koszty działalności gospodarstwa rolnego i wysoka stopa zwrotu. W znacznej części gospodarstw rolnych, wydatki na energię elektryczną to jedne z największych kosztów. Teraz czas na alternatywę! – instalacja fotowoltaiczna, dopasowana do potrzeb gospodarstwa rolnego, pozwala znacząco obniżyć koszty zużywanej energii.
Dzięki nowelizacji Ustawy o OZE inwestycja w instalację fotowoltaiczną dla rolników jest bardzo atrakcyjna! Rolnik może skorzystać z rozliczeń w formie opustów (net metering) i jako prosument energii odnawialnej ma możliwość odbioru nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanych w sezonach wiosennym i letnim zimą, gdy dzień jest krótszy.

Taryfa G w całym gospodarstwie

W przypadku jednego licznika na wszystkie budynki, jeśli gospodarstwo nie zużyje wyprodukowanej energii na własne potrzeby (np. w okresie letnim), energia ta zostanie „zmagazynowana” przez operatora sieci i oddana gdy gospodarstwo będzie miało wzmożony pobór energii elektrycznej. Energia oddana i pobrana z sieci, bilansowana jest corocznie w stosunku 0,8:1 dla instalacji do 10 kWp oraz 0,7:1 dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp. Oznacza to, że prosumenci za każdą kilowatogodzinę energii oddanej do sieci będą mogli odebrać z niej 0,8 lub 0,7 kilowatogodziny w ciągu 365 dni, od momentu oddania nadwyżki energii do sieci.
Podniesienie wartości całkowitej nieruchomości
Niezależność od podwyżek cen energii, które nastąpią
Korzystne i elastyczne formy finansowania inwestycji
Wysoka stopa zwrotu z inwestycji w odnawialne źródło energii
Przewidywalność cen energii w długim czasie, a co za tym idzie – dobre planowanie kosztów gospodarstwa
Efektywne zagospodarowanie nieużytkowanej powierzchni (dach obiektu gospodarczego lubnieużytku rolnego)
Ekologiczne gospodarstwo rolne – polepszenie wizerunku i konkurencyjności gospodarstwa rolnego
Niższe koszty prowadzenia gospodarstwa rolnego spowodowane obniżeniem rachunków za prąd

Ulga inwestycyjna dla rolników

Zgodnie z art. 13 Ustawy o podatku rolnym, rolnikom przysługuje ulga inwestycyjna na budowę instalacji fotowoltaicznej. To 25% poniesionych kosztów na instalację, które można odliczyć od podatku rolnego. Ponadto, jeżeli rolnik jest płatnikiem VAT, może go w całości odliczyć i zyskać dodatkowe 23%.
Kto może skorzystać z ulgi?
Podatnik podatku rolnego, Hodowca, rolnik, który poniósł wydatki na przebudowę i modernizację budynków, w tym budowę instalacji fotowoltaicznej. Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego m.in: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów bądź też posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Co można zyskać?
Rolnicy mają prawo skorzystać z 25 % ulgi inwestycyjnej i obniżyć swój podatek rolny do zapłaty. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji. Polega na odliczeniu 1/4 kwoty poniesionej na inwestycję od podatku rolnego. Jest to 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych, które są udokumentowane rachunkami. Ulga z tytułu tej samej inwestycji rozliczana do 15 lat. Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystanej przez podatnika przechodzi na jego następców. Co ważne, przysługuje ona jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej nie zostały sfinansowane z udziałem środków publicznych tzn. dotacji, kredytów na preferencyjnych warunkach, dopłatach itd. Inwestycja musi być zrealizowana na terenie gminy, w której są położone grunty rolne. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej decyduje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Ostatnio wykonane realizacje

POROZMAWIAJMY

Wyślij wiadomość - odpiszemy w ciągu 24h

Posiadamy szerokie portfolio usług energetycznych, a naszym celem jest dobór odpowiednich rozwiązań, które pozwolą zaoszczędzić energię a przede wszystkim pieniądze naszych Klientów.