W roku 2006 firma SolarEdge stworzyła inteligentne rozwiązanie falowników fotowoltaicznych,które zmieniło sposób pozyskiwania i zarządzania energią w systemach fotowoltaicznych. Inteligentne rozwiązania domowe SolarEdge integrują produkcję energii słonecznej z jej magazynowaniem w baterii i produktami inteligentnej energii, w wszystko to dzięki zastosowaniu jednego falownika

fotowoltaicznego. System SolarEdge sprzężony z prądem stałym oferuje znaczące korzyści, obejmujące większy uzysk energii, obszerniejszy system monitorowania i zaawansowane funkcje bezpieczeństwa. SolarEdge oferuje bezpłatnie możliwość monitorowania wydajności na poziomie modułu, zdalnej konserwacji oraz otrzymywania powiadomień. Umożliwia to ograniczenie liczby wizyt w miejscu montażu instalacji oraz ilości spędzonego tam czasu, a także zwiększenie czasu pracy systemu. Łatwy dostęp z komputera lub urządzenia mobilnego, zawsze i wszędzie. W systemie fotowoltaicznym każdy moduł posiada indywidualny, maksymalny punkt mocy. Różnice między modułami są nie do uniknięcia w instalacjach fotowoltaicznych. W systemach z tradycyjnymi falownikami, najsłabszy moduł powodował zmniejszenie wydajności pozostałych modułów. W systemach SolarEdge każdy moduł działa niezależnie i produkuje maksymalną ilość energii, co eliminuje straty mocy spowodowane niedopasowaniem.

Przez dziesiątki lat instalacje fotowoltaiczne wykazały, iż stwarzają jedynie minimalne ryzyko bezpieczeństwa. SolarEdge stale poprawia bezpieczeństwo instalacji za pomocą funkcji SafeDC™, umożliwiającej redukcję wysokiego napięcia w instalacji do bezpiecznego poziomu, gdy tylko zostanie wstrzymane zasilanie sieciowe, zwiększając bezpieczeństwo konserwatorów instalacji, instalatorów, strażaków i Państwa domu.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!